top of page

DÖDSBOTÖMNING

Uddevalla Fyndhuset tar hand om tömning, röjning och bortforsling av dödsbon.

En dödsbotömning kan genomföras på många sätt. Det är upp till dig hur du vill hantera situationen och med hjälp av oss kan du få den hjälpen du behöver för att tömma, röja och forsla bort ett dödsbo. Ansvaret för att tömma en bostad vid ett dödsfall ligger på dödsbodelägarna, de som ärver den avlidne. Tänk på att de kostnader som uppkommer i samband med tömning och städning av bostaden står dödsboet för.

Vad händer om man inte tömmer ett dödsbo?

Om du inte städar, tömmer lägenheten eller betalar hyran kan hyresvärden ställa skadeståndskrav mot dödsboet precis som mot en vanlig hyresgäst. Om dödsboet saknar tillgångar får hyresvärden inte ut några pengar. Du kan aldrig bli betalningsansvarig personligen. 

Vem är ansvarig för att tömma och sanera en lägenhet vid dödsfall? 

Ansvaret för att tömma och sanera en lägenhet ligger på dödsbodelägarna, det vill säga de anhöriga som ärver den avlidne. De eventuella kostnader som uppstår i samband med städning och tömning av bostaden bärs av dödsboet. Dödsbodelägarna är således inte personligen betalningsskydliga. 

Tömma ett dödsbo - vi hjälper er med allt

Vi köper allt i ert dödsbo och tömmer bostaden. Vi erbjuder en helhetslösning för allt lösöre i bostaden, såsom uppköp av föremål med värde, skänka saker till välgörenhet samt bortforsling av skräp och slutstädning av bostaden om så önskas. Allt för att underlätta för er så ni kan fokusera på annat. När vi köper dödsbo ger vi er en offert och ni kan alltid kontakta oss om ni har frågor angående att tömma ett dödsbo. Vi jobbar främst i i hela Sverige och ser till att du blir nöjd.

Välkommen att kontakta oss på Uddevalla Fyndhuset AB om ni behöver hjälp med tömning och bortforsling av dödsbon.

Vi hjälper dig att tömma dödsbon
bottom of page