top of page
  • ralfhema

Går det att ärva skulder från ett dödsbo?


Enligt svensk lag (ärvdabalken) kan inte skulder ärvas. När en person avlider övergår betalningsansvaret för skulder på dödsboet.

Det enda scenariot där dödsbodelägare kan bli personliga betalningsansvariga är om de plockar ut pengar ur dödsboet utan att först ha reglerat de skulder som finns. Under förutsättning att dödsbodelägarna är noggranna i sin skötsel av dödsboet löper de alltså ingen risk att behöva svara upp för några skulder.

www.uddevallafyndhuset.se

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page